Privacy Verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Hypnosetherapeute Tamara kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hypnosetherapeute Tamara, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hypnosetherapeute Tamara verstrekt. Hypnosetherapeute Tamara kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–              Uw voor- en achternaam

–              Uw e-mailadres

WAAROM Hypnosetherapeute Tamara GEGEVENS NODIG HEEFT

Hypnosetherapeute Tamara verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hypnosetherapeute Tamara uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Hypnosetherapeute Tamara GEGEVENS BEWAART

Hypnosetherapeute Tamara bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Hypnosetherapeute Tamara verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Hypnosetherapeute Tamara worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hypnosetherapeute Tamara gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Hypnosetherapeute Tamara maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hypnosetherapeute Tamara bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hypnosetherapeute Tamara te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hypnosetherapeute Tamara heeft hier geen invloed op.

Hypnosetherapeute Tamara heeft Google geen toestemming gegeven om via Hypnosetherapeute Tamara verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Hypnosetherapeute Tamara. Hypnosetherapeute Tamara zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Hypnosetherapeute Tamara neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hypnosetherapeute Tamara maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hypnosetherapeute Tamara verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hypnosetherapeute Tamara. www.hypnosetherapeutetamara.be is een website van Hypnosetherapeute Tamara.

Hypnosetherapeute Tamara is als volgt te bereiken:

Adres: Mv T. Noynaert, Groeningenveldstraat 21, 1755 Leerbeek

Ondernemingsnummer: BE 0874 244 370

Telefoon: 0495 76 59 42

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).